Nær døden-opplevelser (NDE) historier har fascinert og forbauset mennesker i generasjoner

30 oktober 2023
Johanne Hansen

Denne artikkelen gir en grundig oversikt over NDE historier, presenterer de forskjellige typene og populære eksempler, og diskuterer hvordan disse historiene skiller seg fra hverandre. I tillegg vil artikkelen se på forskningen rundt NDE historier, kvantitative målinger og historiske fordeler og ulemper.

Hva er Nær døden-opplevelser historier?

Nær døden-opplevelser historier refererer til de erfaringsberetninger som deles av mennesker som har hatt en NDE. En NDE er en opplevelse som noen mennesker rapporterer å ha hatt etter at de har vært fysisk døde eller vært nær døden. Under en NDE kan personen oppleve fenomener som å ha en følelse av å forlate kroppen, reise gjennom en tunnel, møte avdøde kjære eller ha en følelse av fred og kjærlighet. NDE historier er ofte knyttet til spørsmål om liv etter døden og eksistensens natur.

Typer og populære Nær døden-opplevelser historier

adventure

Det finnes flere typer NDE historier, og disse kan variere avhengig av kulturell og individuell kontekst. Noen av de vanligste typene inkluderer tunnelopplevelser, møte med en lysfigur eller åndelige vesen, livsgjennomgang og reise til en annen dimensjon. Tunnelopplevelser refererer til opplevelsen av å reise gjennom en lang tunnel med lys i enden. Møter med lysfigurer eller åndelige vesener kan innebære å se avdøde kjære eller overnaturlige vesener. Livsgjennomgang er når personen ser sitt eget liv i en slags film der de kan revurdere valgene de har tatt. Reiser til en annen dimensjon kan innebære å oppleve en fremmed og ukjent verden.

Noen populære eksempler på NDE historier inkluderer historien til Anita Moorjani, som overlevde en alvorlig kreftsykdom og hevder å ha hatt en NDE som transformerte hennes liv. En annen kjent historie er til Dr. Eben Alexander, en nevrokirurg som hevder å ha hatt en NDE under en periode med koma. Disse historiene har blitt populære på grunn av deres intense og overbevisende karakter, og har inspirert mange til å utforske emnet nærmere.

Kvantitative målinger om Nær døden-opplevelser historier

Selv om NDE historier er hovedsakelig erfaringsberetninger, har det blitt gjort noen forsøk på å kvantifisere forekomsten av NDEs. En studie publisert i The Lancet i 2001 viste at rundt 10-20% av personer som var klinisk døde, rapporterte å ha hatt en NDE. En annen studie utført i Nederland fant at omtrent 12% av pasientene som hadde opplevd et hjertestans hadde en NDE. Disse tallene gir en indikasjon på at NDEs kan være relativt vanlige, selv om det er viktig å merke seg at nøyaktige tall kan være vanskelige å bestemme på grunn av metodiske utfordringer.

Hvordan Nær døden-opplevelser historier skiller seg fra hverandre

NDE historier kan variere betydelig fra person til person. Noen kan oppleve en følelse av fred og kjærlighet, mens andre kan oppleve forvirring eller frykt. Noen kan hevde å ha sett avdøde kjære, mens andre kan ha opplevd en åndelig reise til en ukjent verden. Kulturelle og religiøse overbevisninger kan også ha innvirkning på hvordan NDEs oppleves, og noen kulturer kan ha en rikere tradisjon av NDE historier enn andre.

Historisk gjennomgang av fordeler og ulemper med Nær døden-opplevelser historier

Historisk sett har NDE historier hatt både fordeler og ulemper. På den positive siden har disse historiene gitt trøst og håp for mange mennesker, spesielt de som har mistet kjære eller frykter døden. NDE historier har også bidratt til å inspirere ny forskning og forståelse av bevissthet og eksistensens natur. På den annen side har enkelte hevder at NDE historier kan være basert på hallusinasjoner eller nevrologiske fenomener, og derfor er uvitenskapelige og uten bevis.

I dag er NDE historier fortsatt et fascinerende emne som fortsetter å vekke nysgjerrighet og undring. Ved å undersøke forskjellige typer NDEs, kvantitative målinger, forskjeller mellom historier og historiens fordeler og ulemper, kan vi bidra til å utforske denne spennende delen av den menneskelige erfaringen nærmere.I denne videoen kan du høre en inspirerende NDE historie fra en person som hevder å ha opplevd en reise til en annen dimensjon og blitt transformert av opplevelsen.

FAQ

Hva er forskjellige perspektiver på NDE-historier?

Forskjellige perspektiver eksisterer når det gjelder NDE-historier. Noen ser på dem som håpets kilder og finner styrke i dem, mens andre betrakter dem som produkter av biologiske, psykologiske eller kulturelle faktorer alene.

Hva er nær døden-opplevelser (NDE)?

Nær døden-opplevelser refererer til opplevelser en person har nær døden eller under ekstrem fysisk eller mentale hjertesvikt.

Hva er noen vanlige elementer i NDE-historier?

Noen vanlige elementer i NDE-historier inkluderer følelsen av å fly eller sveve, bevegelse gjennom en tunnel mot et lyst lys, møter med kjære avdøde eller åndelige vesener.

Flere nyheter